EDUCACIÓ


En el marc de l’educació, centre Cep ofereix extraescolar anual, on en funció de les necessitats de cada nen, s’ofereixen estratègies per millorar la relació amb sí mateix, amb altres persones i amb el seu entorn. Es treballen habilitats socials, autoestima, intel·ligència emocional, atenció i concentració entre altres aspectes importants en el desenvolupament dels nens i nenes. Les activitats són setmanals i es realitzen per les tardes.