EMDR

En el centre Cep, tenim professionals formats en la tècnica d’EMDR.

El EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) és un efectiu abordatge psicoterapèutic, d’aspecte integrador, indicat per al tractament de dificultats emocionals causades per esdeveniments traumàtics. 

La teràpia de EMDR està avalada per l’Organització Mundial de la Salut.