EXTRAESCOLAR: LABORATORI D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS.

L’objectiu d’aquest extraescolar és oferir als nens i nenes un entorn de suport ple d’oportunitats que els permeti desenvolupar al màxim les seves habilitats. Està adreçat a nens i nenes que destaquen intel·lectualment, tant en talents més simples (talent creatiu, lògic, matemàtic, verbal, social o esportiu), com en talents més complexes (acadèmics o artístics). D’altra banda, també està dirigit a nens i nenes amb superdotació i precocitat. Es realitza un agrupament heterogeni d’alumnes on cada nen pot enriquir-se, no tan sols de l’activitat realitzada, sinó també dels propis companys i companyes.