Judit Chica Parra

PSICÒLOGA

  • Graduada en Psicologia per la Universitat de Girona.
  • Associada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb el número 28811.
  • Màster en Psicologia General Sanitària en formació. Organitzat per la Universitat de Girona.
  • Formada en Anàlisi Funcional aplicat a la intervenció clínica. Organitzat per l’Institut Terapèutic de Madrid (ITEMA).
  • Formada en Crear contextos d’aprenentatge entre els 0 i els 3 anys. Organitzat per l’Associació socioeducativa EL GEBRE i realitzat per Gino Ferri.
  • Formada en Protocol transdiagnòstic pels trastorns d’ansietat i estat d’ànim. Organitzat per l’Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) i realitzat per Jesús Matos.

Sònia