CEP Centre d’Educació i Psicologia a Palamós


Cep és un centre d’educació i psicologia creat amb l’objectiu de promoure el benestar familiar a Palamós. Els serveis del centre s’organitzen fonamentalment en 3 àmbits: treball amb els infants, adolescents i adults.

Treball amb els infants, es realitza a través d’extraescolars i acompanyament individual, on es potencien les habilitats socials, l’intel·ligència emocional i el benestar general dels nens i les nenes.

Treball amb els adolescents, a trevés de xerrades informatives i acompanyament individual, on es potencien aspectes importants de la seva edat evolutiva, així com les primeres relacions, relacions familiars, autoestima i preparació per les futures preses de decisions.

Treball amb els pares i mares, a trevés de xerrades informatives, tallers i acompanyament individual, on es facilita la informació sobre la criança dels seus fills i filles i es treballa la relació de parella.