brain, heart, brain icon
AUTOESTIMA

QUÈ ÉS?

És la manera en què ens avaluem, si som bons, guapos, si mereixem el millor de la vida, etc. És un pilar fonamental, ja que en funció del valor que ens posem, farem unes o altres coses amb la nostra vida.  DE QUÈ DEPÈN?La infància té un pes  […]

desperate, thinking, stressed out

PENSAMENTS TÒXICS

QUÈ SÓN?

Els pensaments tòxics solen ser aquells pensaments que ens generen emocions desagradables i que apareixen a la nostra ment d’una manera automàtica. Alguns exemples d’aquests són: “sóc un/a fracassat/da”, “és culpa seva”, “no sóc suficientment bo/na”[…]

kid, children, boy

AUTISME I LLENGUATGE

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta durant la primera infància i que es caracteritza per dèficits persistents en la comunicació i interacció social, […]

joy, field, summer

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA

Les emocions juguen un paper essencial en les persones i determinen com ens afrontem als diversos esdeveniments i situacions que se’ns presenten al  […]

brain, turn on, education

PENSAMENTS OBSESSIUS

Hi ha persones que per les seves característiques de personalitat i/o per la vivència d’una situació estressant, poden presentar pensaments de tipus obsessiu, amb o sense compulsions.
La compulsió, a curt termini fa disminuir l’ansietat generada […]

keyboard, button, panic

ANSIETAT I FÒBIES

L’ansietat no és res més que por, por o por a la por en el cas d’una ansietat del tipus fòbic. La por és una emoció que, com totes, és necessària i adaptativa, ja que ens permet fer front de manera eficient i ràpida a estímuls potencialment perillosos,  […]

seagulls, flying, ship

Perquè les CRÍTIQUES ens afecten molt més que els compliments?

Com sabem, les nostres reaccions emocionals, també depenen de l’acció de les nostres hormones. Quan realitzem activitats agradables i que ens generen benestar, el nostre cos segrega oxitocina. Però que passa amb les crítiques? .  […]

boys, children, reading

AUTOESTIMA I TDAH

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), és un trastorn del neurodesenvolupament caracteritzat per un patró de dèficit d’atenció, hiperactivitat i/o impulsivitat, considerats excessius amb relació a l’edat de l’infant o l’adolescent. […]

children, infant, girl

LA DISLÈXIA

Què és?

La dislèxia es defineix com un trastorn de l’aprenentatge que es caracteritza per l’existència de dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, descartant l’origen en qualsevol alteració física, psíquica o en algun aspecte sociocultural […]

DEPENDÈNCIA EMOCIONAL

DEPENDÈNCIA EMOCIONAL

Què és?

La dependència emocional és la necessitat afectiva extrema que té una persona cap a la seva parella, amb la presència d’excessiva confiança en l’altre, baixa confiança en un mateix i falta d’autonomia. […]