DEPENDÈNCIA EMOCIONAL

Què és?

La dependència emocional és la necessitat afectiva extrema que té una persona cap a la seva parella, amb la presència d’excessiva confiança en l’altre, baixa confiança en un mateix i falta d’autonomia. La persona amb dependència emocional perd la seva identitat i es subordina amb la fi de mantenir l’afecte i aprovació de la parella.

De què depèn?

Està molt relacionada amb la baixa autoestima. Es caracteritza per demandes afectives insatisfetes que porten a la persona a buscar desesperadament satisfer-les a partir de relacions interpersonals. La persona amb dependència emocional busca mantenir la proximitat amb els altres com a conseqüència de tenir unes creences i pensaments erronis i desadaptatius sobre ella mateixa i sobre la relació i interdependència envers els altres. Aquestes creences i pensaments desadaptatius s’elaboren al llarg de la vida mitjançant els aprenentatges i experiències vitals.

Què hi podem fer?

La persona amb dependència emocional ha de fer una identificació de les coses que fa per amor, però que en realitat la perjudiquen, i aprendre a posar límits i dir que no. També, s’ha de tractar de ser un mateix i aprendre a escoltar els propis temors per no permetre que altres controlin la pròpia vida.

És essencial exterioritzar els temor i poder parlar d’ells, així com canviar les creences i pensaments erronis i desadaptatius que es tenen sobre un mateix i sobre la relació amb els altres. A CEP t’ajudem a treballar la teva dependència emocional.