L’EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA

Les emocions juguen un paper essencial en les persones i determinen com ens afrontem als diversos esdeveniments i situacions que se’ns presenten al llarg de la vida, en la manera de relacionarnos amb el món, en la presa de decisions, desenvolupament moral, etc.,  constituint un element central en les diverses etapes, essent la infància una etapa clau on tenir-les en compte.

Així doncs, les emocions són una part molt important del funcionament, que facilitaran l’adaptació a l’entorn al llarg de la vida.

Per què és important l’educació emocional?

El concepte d’educació emocional està fonamentat en la intel·ligència emocional, una habilitat que permet a les persones reconèixer les emocions, assimilarles, comprendre la informació que aporten aquestes emocions i saber regularles.

Les competències emocionals dels infants són necessàries perquè puguin conèixer les seves emocions i les dels altres, regular-les i expressar-les de manera assertiva. Per tant, a través del treball emocional dels més i les més petites estarem contribuint al desenvolupament d’una bona adaptació social, acadèmica i contribuint al seu benestar!

Com es pot fomentar l’educació emocional a casa?

Alguns exemples són:

  • Donar un espai còmode perquè l’infant pugui expressar les seves emocions, tenint-les en compte i escoltar les opinions que tingui.
  • Reconèixer emocions bàsiques.
  • Treballar l’empatia.
  • Aprendre l’escolta activa.
  • Posar exemples per a solucionar problemes perquè aprenguin a gestionar les seves emocions i conflictes amb els quals es puguin trobar.
  • Conèixer les pròpies emocions i saber etiquetar-les.
I si necessites més ajuda, disposem de teràpies per nens per treballar l’educació emocional.