Pensaments obsessius/circulars/intrusius o ruminacions

Hi ha persones que per les seves característiques de personalitat i/o per la vivència d’una situació estressant, poden presentar pensaments de tipus obsessiu, amb o sense compulsions.
La compulsió, a curt termini fa disminuir l’ansietat generada pel pensament obsessiu però, a mig termini, l’augmenta, cronificant les obsessions. Les ruminacions sense compulsions no són més que pensaments intrusius ansiògens i circulars. Sovint, si ens fem la pregunta sobre si invertir tant temps en aquest pensament, ens farà prendre una decisió millor. No obstant, també es manté perquè al principi d’iniciar la seqüència de pensaments circulars, l’ansietat disminueix tot i que el cap de poc augmenta, ja que la persona és incapaç de deixar de pensar-hi.

Deixar de pensar amb un pensament, quan aquest és intrusiu, és molt difícil i requereix molta habilitat i entrenament, si dono l’ordre de: “no pensis en un elefant rosa” automàticament, un elefant rosa apareixerà a la ment.

Tècniques per fer front als pensaments circulars:

Hi ha tècniques de distracció molt útils per aquests casos. Una de molt senzilla però eficient, quan aquests pensaments són molt invalidants, és tant senzilla com anar restant mentalment 13 números d’una xifra molt alta com 15385.

Quan la persona intenta, infructuosament, evitar els pensaments intrusius, intentant paradoxalment “no pensar”, hi ha tècniques paradoxals com la de prescriure els símptomes, utilitzada per la teràpia breu estratègica, que sota supervisió terapèutica funcionen molt bé.
Propostes com aquestes es fonamenten en la tècnica de “prescriure el símptoma” però, de tal manera que aconsegueix, per una banda, limitar-lo temporal i espacialment, per l’altra, el terapeuta, obté informació molt valuosa dels pensaments que presenta el client, per després poder-los reestructurar en sessió. Al mateix temps, dona sensació de control sobre els pensaments i propicia baixar els nivells d’ansietat de manera molt considerable ja des del primer moment.

La cadira de les ruminacions (tècnica per fer front als pensaments circulars, des de la teràpia breu estratègica)

Es proposa al client que cada dia dediqui 20 minuts a “rumiar” les idees negatives i intrusives que li generen el malestar i a registrar-les en paper per poder treballar-les a la propera sessió.
Haurà de realitzar aquest exercici cada dia al mateix lloc i a la mateixa hora, que controlarà posant una alarma (important no fer-ho just abans d’anar a dormir). Després, cada cop que apareguin els pensaments es dirà a si mateix: “ARA NO TOCA!” I es posposaran a la següent hora acordada. Un cop realitzat l’exercici 2 dies, la persona tindrà l’opció, arribada la “hora de les rumiacions” de triar si les realitza o farà una altra activitat com Mindfulness, però en el mateix lloc i durant el mateix període de temps.

Aquesta és només un exemple de tècniques per abordar aquest tipus de problemàtica tan extensa i tan molesta. Un bon assessorament i acompanyament psicoterapèutic millora de manera molt significativa aquests trastorns, a més, la intensió és facilitar al client estratègies perquè si en un futur tronen a aparèixer, tingui les suficients eines per poder fer-hi front.

Article escrit per:

Psicòleg

Marc Viñas Roura