NEURODESENVOLUPAMENT

Els trastorns del neurodesenvolupament són trastorns amb base neurològica que poden afectar l’adquisició, retenció o aplicació d’habilitats específiques o conjunts d’informació. Consisteixen en alteracions en l’atenció, la memòria, la percepció, el llenguatge, la resolució de problemes o la interacció social. Centre Cep ofereix l’avaluació i intervenció en:

· Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

· Trastorn de l’espectre autista (TEA)

· Trastorns específics de l’aprenentatge (així com dislèxia)