què és mindfulness?

QUÈ ÉS MINDFULNESS?

És un tipus de meditació que entrena la ment i potencia la capacitat de poder calmar-se, ancorar-se en l’aquí i ara, i poder respondre en comptes de reaccionar de manera automàtica a les adversitats de vida.

No és una pràctica oriental en el seu estat pur; els científics occidentals han eliminat de la pràctica del Mindfulness totes les connotacions religioses del budisme, deixant només la pràctica de la concentració.

Mindfulness es la consciència que sorgeix quan prestem atenció de forma intencionada, al moment present i sense jutjar”. Jon Kabat-Zinn

QUÈ NO ÉS MINDFULNESS?

  • Deixar la ment en blanc
  • Allunyar-se de la realitat
  • Una tècnica de relaxació
  • Espiritualitat o religió
  • Una teràpia
  • Forçar el pensament positiu