psicoleg palamos

Xènia Rodriguez Cifuentes

Psicòloga General Sanitària

  • Graduada en Psicologia per la Universitat de Girona.
  • Associada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb el número 28404.
  • Màster en Psicologia General Sanitària. Organitzat per Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Especialista en psicologia jurídica aplicada al dret civil i de família.
  • Formada en Teràpia EMDR en àmbit Infanto-Juvenil i Adults; orientada als problemes de base traumàtica.
  • Formada en  Gestió emocional infantil. Organitzat per Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
  • Formada en Escala d’intel·ligència de Wechsler per a nens – V (WISC-V). Aplicació, correcció i interpretació. Organitzat per Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
  • Formada en dificultats d’aprenentatge: detecció, prevenció i tractament. Organitzat per la fundació Pere Tarrés, Barcelona.

  • Formada en anàlisi funcional en la intervenció clínica. Organitzat per l’Institut Terapèutic de Madrid.

  • Formada en la interpretació del dibuix infantil. Organitzat per Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.